Przyszłość Fotowoltaiki, Zmiana Ustawy w 2022 Roku

Przyszłość Fotowoltaiki, Zmiana Ustawy w 2022 Roku

Jeszcze kilka lat temu montaż fotowoltaiki wydawał się dla nas zbyt drogi i nieopłacalny. Na taką inwestycję decydowali się nieliczni i nie ma się co temu dziwić, większość uważała takie rozwiązanie za egzotyczne i zupełnie niepotrzebne. Obecnie sytuacja jednak znacząco się zmieniła, a zainteresowanie montażem paneli wciąż wzrasta.

Październik 2021 przełomowym miesiącem dla fotowoltaiki w Polsce

Jak wynika z danych, końcem października 2021 roku moc zainstalowania paneli wyniosła 6687,451 MW, co jednocześnie oznacza wzrost o 194,7 % w porównaniu do roku poprzedniego. Biorąc pod lupę cały październik 2021 roku, moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o 383,25 MW. Z podanych informacji wynika, że łącznie zamontowano około 39 562 szt. nowych instalacji PV, a przeciętna wielkość instalacji PV wynosi 11 kW.

W październiku 2021 roku stan średniej mocy elektrycznej zainstalowanej dla rodzajów źródeł energii odnawialnych i konwencjonalnych wyniósł 54,2 GW. Dowiadujemy się również, że fotowoltaika zajmuje drugie miejsce (z 42% udziałem) w sektorze OZE, pierwsze natomiast elektrownie wiatrowe.

Jak wyglądać będzie sytuacja w kolejnych latach

Eksperci wróżą świetlaną przyszłość dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W kolejnych latach prognozy IEO nie przewidują spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Ich zdaniem główny udział w przyroście mocy będą miały projekty farm PV pod aukcje OZE, natomiast przejściowe osłabnie może dotknąć mikroinstalacji, jednak w przypadku całego rynku fotowoltaiki nie przewiduje się tego efektu w najbliższych kilku latach.

Szacuje się również, że w najbliższym czasie znacznie wzrośnie zainteresowanie wśród prosumentów biznesowych, co ma jeszcze się poprawiać w kolejnych latach. Prognozy IEO wskazują, że moc zainstalowana w fotowoltaice w roku 2022 podwoi swoją wartość względem 2020 roku, natomiast koniec 2025 roku może wynieść 15 GW. Co więcej, szacuje się, że obroty rynku fotowoltaicznego w Polsce przekroczą 9 mld zł rocznie.

Fotowoltaika

Polska w czołówce UE pod względem przyrostu nowych mocy w PV!

Instytut energii odnawialnej podaje, iż obecnie Polska znajduje się na 4 miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy PV. A dokładniej sytuacja wygląda następująco:

1 miejsce: Niemcy – 4736 MW.

2 miejsce: Holandia – 3036 MW.

3 miejsce: Hiszpania – 2812 MW.

4 miejsce: POLSKA – 2463 MW.

5 miejsce: Francja – 929 MW.

6 miejsce: Włochy – 729 MW.

7 miejsce: Portugalia – 124 MW.

Zmiany w fotowoltaice w 2022 roku

2 grudnia sejm w całości odrzucił w całości nowelizację ustawy OZE, co oznacza, że nowe przepisy trafią wprost na biuro prezydenta. W przypadku wejścia w życie ustawy dla prosumentów wprowadzi ona nowy system rozliczeń net billing. Co to znaczy? Prosumenci będą zobowiązani do sprzedaży nadwyżki energii po określonej cenie, za energię pobraną będą zmuszeni płacić tak jak inni odbiorcy. Ustawa ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.

Dodatkowo prosumenci mają również ponosić opłaty dystrybucyjne z rabatem 15% rabatem na zmiennych dystrybucyjnych dla wprowadzonej do sieci energii, która zmagazynowana została przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Rozliczenie w tym systemie będzie odbywać się w okresie 12 mies. Dodatkowo prosument zobowiązany jest do posiadania depozytu – ewidencję środków, która prowadzona ma być miesięcznie i z niego będzie mógł opłacać zużytą energię. W depozycie zostanie zapisana wartość energii liczona według uśrednionej, miesięcznej ceny. Prosument nie będzie opłacał VAT ani PIT, jednak opłacał będzie opłaty dystrybucyjne, OZE, akcyzę, VAT oraz opłatę kogeneracyjną. Sprawdź nasz artykuł na temat zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę.